Tag: Forture rabbit slot

Forture rabbit slot

Forture rabbit slot เป็นเกมส์สล็อตออนไลน์ ฟอร์จูนแรบบิท ว่ากันว่า มีหมู่บ้านที่ปลูกข้าวใกล้ เทือกเขา Hengduan ถือว่ากระต่ายเป็นผู้พิทักษ์การผลิตและความมั่งคั่ง และในทุกปีจะมีการจัดเทศกาล สรรเสริญกระต่าย เทศกาลนี้มีมากกว่า 500 ปีแล้ว เทศกาลนี้มีความเป็นมากจากที่ หมู่บ้านนั้นแห้งแล้ง และขาดแคลน ทำให้หมู่บ้านพากันเริ่มค้นหาเมล็ดข้าววิเศษ ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดของเขา เขาเห็นกระต่ายชี้ไปที่ทุ่งแครอท ซึ่งต่อมาเขาขุดแครอทและพบเมล็ดวิเศษ หลังจากปลูกเมล็ดก็กลายเป็นธัญพืชในชั่วข้ามคืน และช่วยหมู่บ้านให้พ้นจากความอดอยากในพริบตา